Soup of the Day

Flowing, pouring   hot   water. Ideas  and   phrases   that’s

all that matter. No meat not  flesh but only  soup. Hot air,

steaming  from  my cup. My  thoughts  are   formless and

free-flowing. I don’t   even know what  I  am  doing.  My

mind is nothing but liquid and salt. There is none. Not

a  single   thought.  All  I  know  is  that I  am  alive. I

am a human that you  can jive.  Man  of  thoughts

and   elusive   dreams.   How  I wish  it is  not a

mere  steam. You  might  think  I am crazy

and  funny.  But  I  would  like   You to

know      that     it     is    just      ME.

Advertisements

Baha

 

Langit na madilim, marahang lumapit

Hangin na kay lamig, lakas ng hagupit!

Payong ko’y inilabas, panangga sa ulan

Ngunit di patalo, ang hanging kalaban

 

 

Tubig ay tumaas, hanggang talampakan

Mabilisang lakad, na pasuray-suray

O bakit ngayon pa? Sadyang kamalasan!

Ngayon ay mag-isa, at walang karamay

 

 

Sa gitna ng bagyo, sumilay ang tuwa

Dating sinisinta’y, muli kong nakita

Hindi mapakali, mahal ko’y nagbalik

Ngunit damdamin ko’y, biglang nanahimik

 

 

Isang binatilyo, ang sadyang lumapit

Mga kamay nila’y, mahigpit ang kapit

Matamis na ngiti, nasa mukha nila

Perpektong pares ng, binata’t dalaga

 

 

Biglang napaatras, basang mga paa

Luha ay umagos, sa ‘king mga mata

Umapaw ang tubig, sa pusong nalumbay

Dinaig ang dugo, pinawi ang buhay

 

 

Liwanag kumupas, paningi’y nagdilim

Tanging pag-asa ko’y, tinangay ng tubig

Puso ko’y inagos, ng bahang malalim

Muling nag-iisa, damdaming nalupig

 

 

Patuloy ang lakad, sa daang maputik

Sa daang nalugmok, ng pihagti’t inggit

Hiling ko sa langit, buhay ko’y ibalik

At nawa’y humupa, ang bahang balakid

 

 

Langit na madilim, tuluyang umihip

Ng hanging malamig, lumakas ang bagsik

Payong ko’y tinangay, wala nang pantakip

Sa lakas ng ulan, lahat tumahimik.

Image

Free Cut

One minute, two minutes,                    there’s a big chance                   his coming

 Four, five, six minutes,                 better prepare my                   pens for writing

  Seven, eight,                               nine, ten, Oh please                  make it fifteen!

Let me just skip                 this class today and I                 will never skip it again!