Alas Tres ng Umaga

Sa ganitong oras ay may gising na

Mayroong nagsasaing para sa agahan

Mayroon namang nagsasaka sa kabukiran

Mayroong nag-aabang ng isda sa palengke

Mayroon ring nagpupuyat sa call center

Mayroong nagpapatahan ng batang ngumangawa

Mayroong nag-aabang ng biyahe

sa mga pier, paliparan at sakayan ng bus

Mayroong nakababad sa internet, facebook, twitter

Tumblr o wordpress

Mayroong nakikinig sa paborito nilang musika

Mayroong nananalangin sa ikabubuti ng kanyang araw

Mayroon ring nagsisimba ng ganito kaaga

Mayroon ring mga nagliligawan

Sa kakateks ay inaabot ng puyatan

Mayroong gumagawa ng proyekto o takdang aralin

Mayroong nagpupuyat para sa trabaho

Mayroong ayaw gumising ng alas tres

dahil ito raw ay oras ng kasamaan

Mayroong mga gutom na hindi makakain

Mayroong mga nanlilimos sa kalsada

Mayroong nagsusulat at kumukuha ng balita

Habang ako nama’y nakaupo

Gumagawa ng tula.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s