Inspi-rationed

Ang inspirasyon ay isang kidlat

Hindi malaman kung kailan o saan ito babagsak

Maaring marinig ang kulog nito

Ngunit huli nang makikita ang liwanag

Maaaring gambalain ka niya

sa umaga, hapon, tanghali, gabi

kahit pa man sa madaling-araw.

Parang iyak ng sanggol

Hindi ito tatahan

Hangga’t di mo nasusulat

Hanggang sa panaginip

ay alipin ka niya

Wala siya kung kailan kailangan mo siya

Sasaksakin ka niya sa likod

At ang utak mo ay tila kinukuryente

Nagliliyab sa liwanag

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s